Relacja z pacjentem a zaangażowanie emocjonalne.

 

Jednym z niebezpieczeństw ingerencji terapeutycznej w wymiarze emocjonalnym i psychicznym jest to, by relacja między pacjentem a specjalistą nie straciła profesjonalnego charakteru. Warto od początku mieć świadomość, iż psychoterapia ma pewne ramy, których nie wolno przekraczać. Częstotliwość spotkań, ich czas trwania, rodzaj kontaktu terapeutycznego, sposób płatności – wszystko to powinno być ustalone i przestrzegane przez obie ze stron. Oczywiście, lepiej, jeśli osobę terapeuty darzymy pewną dozą sympatii, musimy mu w końcu zaufać, zawierzyć swoje problemy. Podstawowymi cechami dobrego psychoterapeuty powinny być jednak jego bezstronność, profesjonalizm oraz neutralność.

 

Tajemnica zawodowa a osoba superwizora

 

Jak każdego profesjonalistę, również psychoterapeutę obowiązuje dochowanie tajemnicy zawodowej, niemniej zdarzają się przypadki problemów tak złożonych, że również terapeuta potrzebuje konsultacji czy porady osoby o większym doświadczeniu. W kontakcie między pacjentem a terapeutą istotną rolę odgrywa osoba superwizora. Jest to całkowicie neutralny specjalista, a superwizja objęta jest tajemnicą zawodową.

 

Czy istnieją jednak przypadki, w których kontakt z terapeutą traci swój poufny charakter? Owszem, jednakże tylko wtedy, gdy występuje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa (np. związanego z przemocą domową, znęcaniem się, molestowaniem seksualnym), bądź w sytuacji, gdy zagrożone jest czyjeś życie. Wtedy terapeuta jest zobligowany, by skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, zgłosić sprawę na policję, ale także poinformować o tym fakcie pacjenta.

 

Czy psychoterapia faktycznie pomaga?

 

Często poddawanym w wątpliwość aspektem, jeżeli chodzi o psychoterapię, jest jej skuteczność. Czynią to głównie osoby, które nigdy z takiej formy pomocy nie korzystały. Tymczasem udowodniono, że psychoterapia wykazuje pozytywne działanie – i to w wielu odmiennych rodzajach problemów psychicznych. Jeśli mamy do czynienia z łagodną formą depresji wystarczy kilka sesji, by zauważyć pierwsze efekty wspólnej pracy z terapeutą. Przy bardziej złożonych zaburzeniach – takich jak nerwica natręctw czy rozmaite lęki – konieczna jest dłuższa droga do polepszenia stanu pacjenta. Niemniej jednak, przy odpowiednio prowadzonym leczeniu duszy, rezultaty, prędzej czy później, są gwarantowane.

 

To, jak traktuje się formy psychoterapeutyczne w danym kraju w dużej mierze zależy od społecznej mentalności. W krajach Europy Zachodniej czy też za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, ta forma leczenia zaburzeń depresyjnych czy lękowych cieszy się dużym powodzeniem i renomą. W Polsce korzystanie z usług psychoterapeuty wciąż jeszcze bywa źle widziane w przestrzeni publicznej. Niemniej jednak – tendencja ta stopniowo ulega przemianom. Można to zaobserwować chociażby w tym, że powstaje coraz więcej grup wsparcia (np. dla DDA czy osób z zaburzeniami kompulsywnymi) czy stron internetowych, na których osoby polecają sobie najlepszych specjalistów, właśnie z zakresu psychoterapii.